• United States
  • Srbija
  • Hrvatska
  • Ελλάδα
  • Magyarország
  • España
  • Bosna i Hercegovina
  • Facebook / Work And Travel
  • Instagram / Work And Travel
  • Youtube / Work And Travel
Sajam zapošljavanja

Sajam zapošljavanja

Work & Travel USA

Intervjui/Sajam poslova održaće se krajem decembra 2018. godine i u januaru, februaru i martu 2019. godine.

Jedinstveno u regionu – Posljednjih 8 godina organizujemo najveće Sajmove poslova uživo sa vašim budućim poslodavcima iz SAD (vlasnicima i menadžerima restorana, hotela itd).

Šta je sajam poslova?Na sajmu poslova koji organizuje Work and Travel GROUP odvijaju se uživo intervjui sa vašim budućim poslodavcima iz Amerike (vlasnicima/menadžerima restorana, hotela itd).
To je najbolja prilika za poslodavce da upoznaju svoje buduće zaposlene i objasne im koja su njihova očekivanja, a sa druge strane za studente da pre odlaska u SAD budu detaljno upoznati sa svim zahtjevima i sigurni za njihov budući posao i boravak u SAD-u.

Odabir kandidata za sajmove poslova od strane organizatora programa/poslodavaca vrši se na osnovu CV-a, testa engleskog jezika kao i ocene iz znanja konverzacije engleskog jezika. Potom poslodavci/organizatori vrše selekciju i pozivaju kandidate na određene sajmove poslova za koje smatraju da bi mogli odgovoriti njihovim zahtjevima (svaki kandidat biće pozvan na najmanje jedan sajam poslova).

Na sajmu posla na osnovu CV-a i kroz direktan intervju poslodavci i sponzori biraju one studente za koje smatraju da će na najbolji način odgovoriti zahtjevima posla i nude im radnu ponudu(ugovor).

Sajam poslova 2015. – INTERVJUI SA STUDENTIMASajam Poslova 2016. (1.deo)Sajam Poslova 2016. (2.deo)SAJAM POSLOVA 2015.SAJAM POSLOVA 2011. (1. DEO)SAJAM POSLOVA 2011. (2.DEO)SAJAM POSLOVA 2010.SAJAM POSLOVA 2009.