Cedar Point Iskustva

CEDAR POINT ISKUSTVA

WORK & TRAVEL USA

Obezbeđujemo uživo intervjue za pozicije u najvećim zabavnim parkovima na svetu.
Za leto 2019. u ponudi je preko 180 pozicija u zabavnim parkovima uz atraktivne satnice i obezbeđen smeštaj.