O Programu

O PROGRAMU

INTERNSHIP

PONUDA

U okviru ovog programa nudimo Vam izvanrednu priliku da radite i usavršavate se u renomiranim kompanijama širom Amerike kroz Internship programe. Stručne prakse se izvode u saradnji sa vodećim sponzorskim kompanijama iz oblasti edukativnih programa. Internship program namijenjen je mladima koji žele da se usavrše u oblastima njihovog obrazovanja ili u kojima imaju prethodno radno iskustvo. Ovo je odlična šansa da mladi ljudi, početnici iz raznih struka, steknu značajno životno i radno iskustvo u inostranstvu kroz plaćenu stručnu praksu u trajanju od 6, 12 ili 18 mjeseci.

Učesnici imaju mogućnost da učestvuju u programima iz oblasti hotelijerstva i turizma, ekonomije, marketinga, menadžmenta, finansija, inženjeringa, arhitekture, informatike i programiranja, marketinga. Tokom trajanja programa učesnici će biti aktivno uključeni u razne kulturne aktivnosti sa ciljem boljeg upoznavanja američke kulture i načina života u SAD-u.

Programi se realizuju u toku cijele godine i preporučljivo je prijaviti se oko 10 nedjelja prije željenog datuma početka programa. U zavisnosti od zahtjeva kandidata u pogledu vrste posla, lokacije i dužine trajanja stručne prakse moguće je da kandidat duže čeka na dobijanje neke ponude.

Svim kandidatima obezbijeđen je besplatan konverzacijski kurs engleskog jezika, koji je namijenjen i prilagođen uslovima programa, kao priprema za intervju u ambasadi i za potrebe vašeg učestvovanja u programu stručne prakse.

USLOVI ZA UČEŠĆE

Na Internship programu mogu učestvovati:

 

 • Osobe od 18 do 34 godine starosti;
 • Studenti završnih godina viših škola, fakulteta ili diplomirani studenti (period od diplomiranja do datuma početka programa ne može biti duži od 12 mjeseci);
 • Osobe sa odličnim znanjem engleskog jezika;
 • Napomena: Neophodno je podudaranje oblasti obrazovanja kandidata sa vrstom internship programa za koju konkuriše.

 

Na Trainee programu mogu učestvovati:

 • Osobe starije od 19 godina
 • Osobe koje su diplomirale pre više od godinu i imaju minimum godinu radnog iskustva u oblasti studiranja ( radno iskustvo mora biti stečeno nakon diplomiranja )
 • Osobe koje nemaju diplomu ali imaju minimum 5 godina radnog iskustva u oblasti u kojoj će se odvijati trainee program ( iskustvo mora biti stečeno nakon napunjenih 18. godina )

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za prijavu su potrebna sljedeća dokumenta:

 

 • CV (dobija se u agenciji);
 • Kopija indeksa (prve strane, posljednjeg položenog ispita i posljednjeg ovjerenog semestra);
 • Kopija prve strane važećeg pasoša (datum isteka pasoša mora biti najmanje 6 mjeseci nakon datuma završetka programa);
 • Kopija prethodnih američkih viza (ako je kandidat već bio u Americi);
 • Uvjerenje o studiranju ili kopija diplome;
 • Nakon prijave kandidat će imati intervju radi procjene stepena znanja engleskog jezika. Svaki kandidat dobijaće potrebna obavještenja na mejl o konkretnoj ponudi stručne prakse od strane američke kompanije kao i o novim ponudama iz oblasti za koje je kvalifikovan.