Pripreme Za Program

PRIPREME ZA PROGRAM

WORK & TRAVEL USA

BESPLATAN KURS ENGLESKOG JEZIKA

Svim našim studentima omogućili smo specijalizovani kurs ENGLESKOG JEZIKA kreiran prema potrebama programa kao priprema za intervju sa poslodavcem i u ambasadi.

SERVSAFE KURS

SERVSAFE časovi i sertifikat mogu pomoći kandidatima prilikom apliciranja za dodatni posao u SAD-u, pošto on pokazuje da su prošli obuku vezanu za bezbijednost i rukovanje hranom u američkoj ugostiteljskoj industriji.

SERVSAFE (www.servsafe.com) je kreiran od strane Američkog Nacionalnog Udruženja Restorana u SAD-u, važi 3 godine i priznat je u čak 50 država SAD-a.

Samo posjedovanje Sertifikata podrazumijeva da kandidat posjeduje značajno znanje o bezbijednosti i rukovanju hranom, kao i sposobnost da svoje znanje prenese drugima i to na engleskom jeziku.

Posjedovanje Sertifikata može pomoći da se kandidat istakne u odnosu na druge aplikante.

Kroz ServSafe kurs savladavaju se osnovna pravila higijene i rukovanja hranom.

Ako student uspješno položi test, dobija originalnu brošuru od Američkog Nacionalnog Udruženja Restorana i sertifikat ServSafe.

Ovaj kurs košta od 100$ do 200$, a u sklopu programa za naše studente je 20$.