Cedar Point Iskustva

CEDAR POINT ISKUSTVA

WORK & TRAVEL USA

Obezbjeđujemo uživo intervjue za pozicije u najvećim zabavnim parkovima na svijetu.
Za ljeto 2020. u ponudi je preko 180 pozicija u zabavnim parkovima uz atraktivne satnice i obezbijeđen smještaj.