O Programu

CIEE - O PROGRAMU

SUMMER CAMP

O PROGRAMU

Kao dio CIEE Camp Exchange USA programa u periodu do 10 nedjelja otkrićes šta zaista znači biti lider i učitelj. Prenoseći svoje znanje, otkrićeš sopstvenu snagu i interesovanja pomažući drugima da razviju nove talente i kroz prave vrijednosti i život u prirodi učićeš zajedno sa njima o životu u Americi. Uz sve to tokom cijelog procesa razvijaćes sopstvene sposobnosti.
Bez obzira koju ulogu u kampu zauzmeš, kroz CIEE Camp Exchange USA program učestvovaćeš u transformaciji iskustva kulturne razmjene koja će ti omogućiti da:

 • Doživiš i razumiješ američku kulturu!
 • Napraviš promjenu u životu djece u ljetnjem kampu!
 • Razviješ osnovne liderske i učiteljske sposobnosti i nezavisnost!
 • Ostvariš doživotna prijateljstva sa svojim vršnjacima, mentorima i mladima iz kampa!
 • Budeš ambasador svoje zemlje!
 • Podijeliš dio sebe i svoje kulture kroz smislenu interakciju sa djecom iz kampa i kolegama na poslu!
 • Budeš dio jednog od 300 kampova sa kojima CIEE organizator sarađuje!
 • Zaradiš novac koji kasnije možeš da iskoristiš za putovanja Sjedinjenim Američkim Državama u okviru 30 dana nakon završetka programa!

U okviru CIEE Camp Exchange USA programa provešćeš do 10 nedjelja u prirodi, steći nove vještine i nadograditi već postojeće, naučiti kako da budeš lider i učitelj, imaćeš priliku da stekneš doživotna prijateljstva. Nakon vremena provedenog u kampu, imaćeš 30 dana da putuješ širom Sjedinjenim Američkim Državama, doživiš američku kulturu i njen način života u potpunosti.

CIEE USLOVI ZA UČEŠĆE

Ako si:

 • Energičan, voliš zabavu, osjećaš se srećno u okruženjima koja karakterišu ljetnje kampove!
 • Fleksibilan, samostalan i pouzdan!
 • Društven i entuzijastičan!
 • Imaš osjećaja za druge ljude i sposobnost brige o drugima!
 • Posjeduješ liderske sposobnosti i timski si igrač!
 • Imaš između 18-30 godina (učesnik mora napuniti 18 godina prije 1. juna 2020. godine)!
 • Odlično znanje engleskog jezika!
 • Posjeduješ najmanje DVIJE vještine vezane za sport, umjetnost ili neku drugu oblast a kroz sertifikat ili video zapis to možeš i da dokažeš!
 • Posjeduješ iskustvo rada sa djecom!

 

PRIJAVI SE – SUMMER CAMP JE PRAVI PROGRAM ZA TEBE

CIEE VRSTE I CIJENE PROGRAMA

Basic paket – $250!

TRAJANJE PROGRAMA DO 10 NEDJELJA + DODATNI MJESEC ZA PUTOVANJA
UKLJUČENO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TOKOM ČITAVOG PROGRAMA

 

CIJENA PROGRAMA UKLJUČUJE

 • Obezbijeđen posao u SAD (u zavisnosti od spremnosti kandidata i odabira poslodavca i ako kandidat zadovolji uslove programa, poslodavca/organizatora kao i znanje Engleskog jezika)!
 • Zdravstveno osiguranje u trajanju programa, od strane ovlašćenih organizatora u SAD-u!
 • Intervju sa američkim poslodavcem/organizatorom iz SAD-a!
 • Usluge obezbjeđivanja smještaja koje zavise od poslodavca/organizatora u SAD!
 • Orijentaciju koja ima za cilj pripremu kandidata za obaveze po dolasku u SAD i obaveze tokom samog boravka u SAD-u!
 • Orijentacija od strane američkih organizatora po dolasku u SAD!
 • SEVIS (“US Department of State” elektronsku bazu praćenja studenata) i aplikaciju!
 • Potpun opis posla i priprema kandidata za rad u Americi!
 • Priprema dokumentacije, zakazivanje i kompletna priprema kandidata/studenta za razgovor u ambasadi!
 • Podrška u Sjedinjenim Američkim Državama od strane organizatora 24/7!
 • Sertifikat od strane akreditovanog kampa i organizatora!
 • Novčanu naknadu na kraju programa od strane poslodavca!
 • Sertifikat i članstvo u Alumni Global Network-u!

 

CIJENA PROGRAMA NE UKLJUČUJE

 • Povratnu avionsku kartu za Sjedinjene Američke Države!
 • Troškove viziranja pasoša za SAD (uplaćuje se u Komercijalnoj banci na ime Američke ambasade u Podgorici)!
 • Troškove transporta od aerodroma do smještaja/poslodavca kao i transport tokom trajanja programa!
 • Povećanje cijene za $50 za sve prijave poslije 1. aprila 2020. odnosno $100 za sve prijave poslije 1. maja 2020.!
 • Zarada koju učesnik može da ostvari u toku deset nedjelja iznosi $1600-$1750!

 

 

OTKAZNI TROŠKOVI

 • Ako kandidat odustane poslije prijave na Program, a prije potpisivanja ugovora/prijedloga ugovora sa poslodavcem vraća se sav do tada uplaćen novac!
 • Ako kandidat odustane u slučaju da je već potpisao/prihvatio prijedlog ugovora ili ugovor sa poslodavcem, a prije viziranja zadržava se $250!
 • Ako student nije dobio vizu zadržava se $100 (kandidat je dužan nakon intervjua u Američkoj ambasadi da dostavi DS-2019 formular agenciji kako bi imao pravo na refundaciju)!
 • Ukoliko kandidat odustane po dobijanju vize iz bilo kojeg razloga (pa i objektivnih porodičnih ili ličnih razloga) zadržava se sav do tada uplaćen novac!

 

Travel paket – $550!

TRAJANJE PROGRAMA DO 10 NEDJELJA + DODATNI MJESEC ZA PUTOVANJA
UKLJUČENO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TOKOM ČITAVOG PROGRAMA

 

CIJENA PROGRAMA UKLJUČUJE:

 • Povratnu  avionsku kartu za Sjedinjene Američke Države sa povratkom iz New York-a ili Boston-a. U slučaju da kandidat želi da se vrati iz nekog drugog grada, mora da doplati razliku u cijeni između povratka iz New York-a ili Bostona i drugog grada koji odabere. Agencija pokriva iznos avio karte do $600 i tom prilikom se gleda najpovoljniji let u datom trenutku za datume kada student treba da leti!
 • Obezbijeđen posao u SAD (u zavisnosti od spremnosti kandidata i odabira poslodavca i ako kandidat zadovolji uslove programa, poslodavca/organizatora kao i znanje Engleskog jezika)!
 • Zdravstveno osiguranje u trajanju programa, od strane ovlašćenih organizatora u SAD-u!
 • Intervju sa američkim poslodavcem/organizatorom iz SAD-a!
 • Usluge obezbjeđivanja smještaja koje zavise od poslodavca/organizatora u SAD!
 • Orijentaciju koja ima za cilj pripremu kandidata za obaveze po dolasku u SAD i obaveze tokom samog boravka u SAD-u!
 • Orijentacija od strane američkih organizatora po dolasku u SAD!
 • SEVIS (“US Department of State” elektronsku bazu praćenja studenata) i aplikaciju!
 • Potpun opis posla i priprema kandidata za rad u Americi!
 • Priprema dokumentacije, zakazivanje i kompletna priprema kandidata/studenta za razgovor u ambasadi!
 • Podrška u Sjedinjenim Američkim Državama od strane organizatora 24/7!
 • Sertifikat od strane akreditovanog kampa i organizatora!
 • Novčanu naknadu na kraju programa od strane poslodavca!
 • Sertifikat i članstvo u Alumni Global Network-u!

 

CIJENA PROGRAMA NE UKLJUČUJE

 • Troškove viziranja pasoša za SAD (uplaćuje se u Komercijalnoj banci na ime Američke ambasade u Podgorici)!
 • Troškove transporta od aerodroma do smještaja/poslodavca kao i transport tokom trajanja programa!
 • Povećanje cijene za $50 za sve prijave poslije 1. aprila 2020. godine, odnosno $100 za sve prijave poslije 1. maja 2020.!
 • Zarada koju učesnik može da ostvari u toku deset nedjelja iznosi $1000-$1150!

 

OTKAZNI TROŠKOVI

 • Ako kandidat odustane poslije prijave na Program, a prije potpisivanja ugovora/prijedloga ugovora sa poslodavcem vraća se sav do tada uplaćen novac!
 • Ako kandidat odustane u slučaju da je već potpisao/prihvatio prijedlog ugovora ili ugovor sa poslodavcem, a prije viziranja zadržava se $250!
 • Ako student nije dobio vizu zadržava se $100 (kandidat je dužan da nakon intervjua u Američkoj ambasadi dostavi DS-2019 formular agenciji kako bi imao pravo na refundaciju)!
 • Ukoliko kandidat odustane po dobijanju vize iz bilo kojeg razloga (pa i objektivnih porodičnih ili ličnih razloga) zadržava se sav do tada uplaćen novac.

CIEE VRSTE KAMPOVA

Većina CIEE kampova je tradicionalnog karaktera. Kampovi mogu biti mješoviti ili kampovi gdje mogu učestvovati samo djevojčice ili samo dječaci. Za veliki broj porodica u Americi, kampovi predstavljaju tradiciju koja se prenosi sa koljena na koljeno. Veoma često se dešava da članovi jedne porodice pohađaju isti ljetnji kamp. Na ovaj način stvara se jedinstvena i bliska atmosfera između članova porodice.

Neke vrste kampova su:

Standard Traditional/Standardno tradicionalni kampovi

U kampu mogu da borave samo djevojčice, samo dječaci ili i jedni i drugi zajedno. Ova vrsta kampa nudi širok spektar raznih aktivnosti. Ovaj kamp nudi uglavnom punu sezonu koja se sastoji od 7-8 nedjelja ili pola sezone koja traje 3 do 4 nedjelje plus najmanje jedna nedjelja koja je namijenjena za trening na početku ljeta. Aktivnosti koje kamp nudi su uglavnom sportovi na kopnu i u vodi, aktivnosti vezane za umjetnost, zatim kampovanje, vožnje kanuom i slično.

Specialty/Specijalizovani kampovi

Specijalizovani kampovi koji su fokusirani na određeni sport ili aktivnost kao što je jahanje, jedrenje ili pozorište. Pod ovim kampovima mogu da se uvrste i kampovi koji su specijalizovani za djecu sa poremećajem pažnje i djecu povećane hiperaktivnosti.

Underprivileged/Neprivilegovani kampovi

Ovi kampovi su pod pokroviteljstvom raznih grupa i dobrotvornih organizacija koje ga finansiraju. Fokusirani su na djecu koji dolaze iz siromašnih porodica ili izuzetno ruralnih predjela Amerike ili su imali teško i problematično djetinjstvo. Neki kampovi nude mogućnost boravka čitave porodice.

Non- profit/Neprofitni kampovi

Ovi kampovi su slični standardno-tradicionalnim kampovima i nude širok spektar aktivnosti unutar njih. Povezani su sa socijalnim agencijama koje pomažu i finansiraju kampove. Ponekad su dio veće organizacije koja vrši neku vrstu programa tokom cijele godine. Odluke kampa su često zasnovane na nekoj misiji i ponekad ih određuje odbor organizacija koje stoje iza njih.

Girl Scout/Kamp članica izviđačke družine

Kampovi kojima mogu da prisustvuju samo djevojčice i često podrazumijevaju njihov dvonedjeljni boravak. U kampu ponekad mogu da rade i muški kamperi, ali uglavnom su to žene. Ima izviđački karakter i većina Girl Scout kampova koristi šatore za boravak u prirodi. Udruženja izviđača su veoma dobro povezana i uglavnom imaju svoje regionalne kancelarije širom SAD-a. Fokus kampa mogu da budu putovanja, obrazovanje na otvorenom i slično.

Religijski kampovi

Većina ovih kampova su povezani sa hrišćanskom ili jevrejskom religijom i uključuju vjerske, ali isto tako i mnoge druge aktivnosti koje nijesu direktno vezane za vjeru. Naglasak na religiji varira od kampa do kampa.

Special Needs/Kampovi za djecu sa posebnim potrebama

Kampovi specijalizovani za djecu sa posebnim potrebama, bilo da su to emocionalna ili fizička ograničenja. Ovo je svakako kamp koji nudi najveći izazov i iskustvo.

CIEE POTREBNA DOKUMENTACIJA

Da biste se uspješno prijavili za Summer Camp program neophodno je da dostavite sljedeće:

 

 • Ukoliko je kandidat student – potrebno je dostaviti indeks na uvid (posljednji ovjereni/upisan semestar);
 • Ukoliko je učesnik u radnom odnosu potrebno je dostaviti kopiju radne knjižice;
 • Kopiju prve strane važećeg pasoša (datum isteka pasoša mora biti najmanje 6 mjeseci nakon datuma završetka programa);
 • Kopiju prethodnih američkih viza (ako je kandidat već bio u Americi);
 • Uvjerenje o studiranju ili kopija diplome;
 • Sertifikate, diplome, video zapisi, slike ili bilo šta čime kandidat može da dokaže da je stručan u nekoj oblasti za koju se prijavljuje na program;
 • Nakon prijave kandidat će imati intervju radi procjene stepena znanja engleskog jezika. Svaki kandidat dobijaće potrebna obavještenja na mejl o konkretnoj ponudi od strane američke kompanije ili kampa direktno.

 

Sve ostale informacije možete dobiti direktno u našim predstavništvima ili putem telefona i mejla.