O Programu

USLOVI ZA UČEŠĆE

WORK & TRAVEL USA

USLOVI ZA UČEŠĆE

Svi učesnici moraju biti na nekoj od redovnih godina trogodišnjih, četvorogodišnjih, petogodišnjih, master ili doktorskih studija.
Student mora posjedovati konverzacijsko znanje engleskog jezika (provjera će se vršiti razgovorom tj. usmenim ili pismenim putem).

Takođe:

Preporučuje se studiranje u kontinuitetu;
Imati između 18 i 28 godina;
Biti snalažljiv, fleksibilan, spreman na timski rad, saradnju i kompromise;
Kandidat mora biti radno sposoban;
Da posjeduje važeći pasoš koji traje minimum do 01.06.2021. godine.

SPECIJALNI KREDIT

Specijalan STUDENTSKI Work and Travel KREDIT koji našim učesnicima omogućava FINANSIRANJE PROGRAMA u saradnji sa Komercijalnom bankom.

Kredit u eurima:

  • Iznos kredita: do 3.000 EUR
  • Rok otplate: do 36 mjeseci
  • Kamatna stopa: od 7,99% godišnje
  • Naknada za obradu: 1% jednokratno
Više informacija o kreditu u našoj kancelariji!