O PROGRAMU

USLOVI ZA UČEŠĆE

WORK & TRAVEL USA

USLOVI ZA UČEŠĆE

Svi učesnici moraju biti na nekoj od redovnih godina trogodišnjih, četvorogodišnjih, petogodišnjih, master ili doktorskih studija
Student mora posedovati konverzacijsko znanje engleskog jezika (provera će se vršiti razgovorom tj. usmenim ili pismenim putem)

Takođe:

Preporučuje se studiranje u kontinuitetu
Imati između 18 i 28 godina
Biti snalažljiv, fleksibilan, spreman na timski rad, saradnju i kompromise
Kandidat mora biti radno sposoban
Da poseduje važeći pasoš koji traje minimum do 01.06.2022. godine

SPECIJALNI KREDIT

Specijalan STUDENTSKI Work and Travel KREDIT koji našim učesnicima omogućava FINANSIRANJE PROGRAMA u saradnji sa NLB Bankom.

Kredit u konvertibilnim markama.

Maksimalan iznos kredita – 5.000 KM

Period otplate od 12 do 24 mjeseca (uz mogućnost ugovaranja grejs perioda)

NKS za klijenta 4,4%

FIKSNA RATA u KM za cijeli period otplate

Vise informacija u INFORMACIONOM LISTU ili u našoj kancelariji.