Internship

STRUČNA PRAKSA

Kako izgleda program stručne prakse?

U okviru ovog programa nudimo Vam izvanrednu priliku da radite i usavršavate se u renomiranim kompanijama širom Amerike kroz Internship programe. Stručne prakse se izvode u saradnji sa vodećim sponzorskim kompanijama iz oblasti edukativnih programa.

Unapredi CV

Internship program namijenjen je mladima koji žele da se usavrše u oblastima njihovog obrazovanja ili u kojima imaju prethodno radno iskustvo. Ovo je odlična šansa da mladi ljudi, početnici iz raznih struka, steknu značajno životno i radno iskustvo u inostranstvu kroz plaćenu stručnu praksu u trajanju od 6, 12 ili 18 meseci.

Radno iskustvo u svjetskim kompanijama

Učesnici imaju mogućnost da učestvuju u programima iz oblasti hotelijerstva i turizma, ekonomije, marketinga, menadžmenta, finansija, inženjeringa, arhitekture, informatike i programiranja, marketinga… Tokom trajanja programa učesnici će biti aktivno uključeni u razne kulturne aktivnosti sa ciljem boljeg upoznavanja američke kulture i načina života u SAD-u.

Šta dobijam programom?

Svim kandidatima obezbeđen je besplatan konverzacijski kurs engleskog jezika, koji je namijenjen i prilagođen uslovima programa, kao priprema za intervju u ambasadi, i za potrebe vašeg učestvovanja u programu stručne prakse.

Kada mogu da se prijavim?

Programi se realizuju u toku cijele godine i preporučljivo je prijaviti se oko 10 nedelja prije željenog datuma početka programa. U zavisnosti od zahtjeva kandidata u pogledu vrste posla, lokacije i dužine trajanja stručne prakse moguće je da kandidat duže čeka na dobijanje neke ponude.
Start your adventure today

ZAPOČNI AVANTURU DANAS

Prijavi Se