Cijena Full Programa

PROGRAMSUMMER W&T USA

Full Exclusive

$1110
+ $490 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
(UKLJUČEN I 5.MJESEC I SEVIS)
+ PRIJAVA 150KM

TRAJANJE PROGRAMA DO 4 MJESECA + DODATNI MJESEC ZA PUTOVANJA
UKLJUČENO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 5. MJESEC (SAMO KOD NAS)
UKOLIKO STUDENT NE DOBIJE VIZU ZADRŽAVA SE $0 (SAMO KOD NAS)
PLAĆANJE NA 5 RATA (PETA RATA TEK NAKON VIZIRANJA)

CIJENA PROGRAMA UKLJUČUJE

 • Obezbjeđen posao
 • ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TOKOM CIJELOG BORAVKA U SAD-u (specijalna ponuda samo u Work and Travel GROUP)
 • Intervju sa američkim poslodavcem uživo u Srbiji i putem skype-a
 •  Usluge obezbjeđivanja smeštaja koje zavise od poslodavca
 •  Orijentacija i priprema za odlazak u SAD za sve naše studente početkom maja 2020. godine.
 •  Specijalizovani kurs ENGLESKOG JEZIKA kreiran prema potrebama programa kao priprema za intervju sa poslodavcem i u ambasadi, a koji je realizovan u saradnji sa školom stranih jezika.
 • SEVIS (US Department of State elektronsku bazu praćenja studenata) i aplikaciju.
 •  Brošuru sa svim informacijama o poslu i mestu gde će student boraviti (transport, banke, bezbednost, smeštaj, ishrana, bolnice, mesta za zabavu…)
 •  Potpun opis posla i priprema kandidata (npr. pozicija food server – kandidat će dobiti upustva o načinu rada, jelovnicima u SAD, ponašanje prema gostima, njihovim zahtevima…) za rad u Americi
 •  Priprema dokumentacije zakazivanje i kompletna priprema studenata za razgovor u ambasadi.
 •  Pomoć i podrška u prvih nekoliko dana/nedelja nakon dolaska u USA od strane koordinatora programa kao i 24/7 podršku tokom trajanja cijelog programa od strane ovlašćenih sponzorskih kompanija u SAD.
 • Organizovanje orijentacije i kompletne pripreme za pravila programa pre odlaska u SAD, na kojoj je kandidat dužan da prisustvuje…

CIJENA PROGRAMA NE UKLJUČUJE

 • Povratnu avionsku kartu za Sjedinjene Američke Države
 • Troškove viziranja pasoša za SAD
 • Troškove smještaja tokom boravka u SAD i ishrane studenta ukoliko odabrani posao ne uključuje ove kategorije.
 • Troškove transporta od aerodrome do smeštaja/poslodavca kao i transport tokom trajanja programa.

OTKAZNI TROŠKOVI

 •  Ako kandidat odustane nakon prijave na Program, a prije prve komunikacije sa potencijalnim poslodavcem u Americi, odnosno posrednikom u zapošljavanju, Agencija zadržava $150 po gornjem kursu NLB banke na dan refundacije novca, od iznosa koji je kandidat uplatio.
 • Ako kandidat odustane, prije podnošenja zahtjeva za vizu SAD-a, nakon što je ostvarena prva komunikacija sa potencijalnim poslodavcem u Americi, odnosno posrednikom u zapošljavanju, i kandidat dobije, odbije ili prihvati prijedlog radnog ugovora putem e-maila ili potpiše prijedlog ugovora lično u agenciji, Agencija zadržava iznos od $250 po gornjem kursu NLB banke na dan refundacije novca, od iznosa koji je kandidat uplatio.
 • Ako kandidat odustane prije podnošenja zahtjeva za vizu SAD-a, nakon što je potpisao ugovor sa poslodavcem, Agencija zadržava iznos od $350 po gornjem kursu NLB banke na dan refundacije novca, od iznosa koji je kandidat uplatio.

 

 •  Ako kandidat bude odbijen za vizu, Agencija zadržava:$0  – u slučaju da kandidat: nije na prvoj godini fakulteta, redovno je polagao ispite u periodu od 12 mjeseci prije prijave na Program, nije obnavljao nijednu godinu na fakultetu, studirao je u kontinuitetu, nije pravio pauze između upisanih godina na fakultetu iz bilo kojeg razloga, odnosno nakon završetka ljetnjeg semestra na osnovnim studijama odmah je upisivao zimski semester u narednoj školskoj godini osnovnih studija, odnosno odmah je upisivao master/specijalističke/doktorske studije, ranije nije odbijen ni za jedan tip vize SAD-a, položio je najmanje tri ispita iz tekuće školske godine, nije prenio više od 2 ispita iz prethodnih školskih godina, nije prethodno upisivao drugi fakultet, odnosno nije mijenjao fakultete i studijske programe u okviru istog fakulteta, nije pravio pauzu između završetka srednje škole i upisivanja na fakultet, nije pravio pauze niti obnovio bilo koji razred u srednjoj školi, nema rodbine u SAD-u i pohađao je min 4 od 5 časova specijalnog kursa engleskog jezika u organizaciji škole engleskog jezika sa kojom “Special
  Travel Agency” sarađuje (kandidat je dužan nakon intervjua u Američkoj ambasadi da dostavi DS-2019 formular Agenciji kako bi imao pravo na refundaciju).$300– po gornjem kursu NLB banke na dan refundacije novca, od iznosa koji je kandidat uplatio – u slučaju da kandidat ne ispunjava gore navedene uslove i u slučaju kada je kandidat ispunio gore navedene uslove ali je plaćao deo programa, kompletan iznos programa i/ili avionsku kartu putem kredita koje subvencioniše Special Travel Agency (kandidat je dužan nakon intervjua u Američkoj ambasadi da dostavi DS-2019 formular agenciji kako bi imao pravo na refundaciju).

 

 • Ukoliko kandidat iz bilo kojeg razloga odustane nakon dobijanja vize (uključujući, između ostalih i objektivnih porodičnih ili ličnih razloga, odnosno razloga na koje Kandidat nije mogao uticati), Agencija zadržava sav novac koji je Kandidat uplatio do trenutka odustajanja, i kandidat nema prava na refundaciju novca.
 • U slučaju bilo kakvih promjena pravila programa od strane Američke Vlade – US Department of State ili organizatora programa, usljed naloga, instrukcija, smjernica, ili drugog uticaja US Department of State, čije promjene imaju za posljedicu otkazivanje programa određenom studentu od strane Agencije, Agencija zadržava 250 USD po gornjem kursu NLB banke na dan refundacije novca, od iznosa koji je kandidat uplatio.
 • Ukoliko učesnik, za potrebe prijavljvanja za program ili vizu, dostavi bilo koji dokument za koji Agencija posumnja da sadrži netačne, nepotpune ili neistiniti podatke, ili posumnja da je takav dokument falsifikovan, krivotvoren ili izdat od strane neovlašćenog lica ili organa, ugovor se automatski raskida, a Agencija zadržava sav novac koji je Kandidat uplatio do trenutka raskida.
Start your adventure today

ZAPOČNI AVANTURU DANAS

Prijavi Se