Cijena Full Programa

PROGRAMSUMMER W&T USA

Full Exclusive

$1110
+ $455 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
(UKLJUČEN I 5.MJESEC OSIGURANJA)
+ 150 KM PRIJAVA NA PROGRAM

PLATITE SAMO $290 PRIJE VIZIRANJA U DVIJE RATE!!!

TRAJANJE PROGRAMA DO 4 MJESECA + DODATNI MJESEC ZA PUTOVANJA
UKLJUČENO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 5. MJESEC (SAMO KOD NAS)
UKOLIKO STUDENT NE DOBIJE VIZU ZADRŽAVA SE $0 (SAMO KOD NAS)
PLATITE SAMO $290 PRIJE VIZIRANJA U DVIJE RATE (OSTATAK NOVCA SE PLAĆA NAKON DOBIJANJA VIZE)

CIJENA PROGRAMA UKLJUČUJE

 • Obezbjeđen posao
 • ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TOKOM CIJELOG BORAVKA U SAD-u (specijalna ponuda samo u Work and Travel GROUP)
 • Intervju sa američkim poslodavcem putem Skype-a
 •  Usluge obezbjeđivanja smeštaja koje zavise od poslodavca
 •  Orijentacija i priprema za odlazak u SAD za sve naše studente
 •  Specijalizovani kurs ENGLESKOG JEZIKA kreiran prema potrebama programa kao priprema za intervju sa poslodavcem i u ambasadi
 •  Brošuru sa svim informacijama o poslu i mestu gde će student boraviti (transport, banke, bezbednost, smeštaj, ishrana, bolnice, mesta za zabavu…)
 •  Potpun opis posla i priprema kandidata (npr. pozicija food server – kandidat će dobiti upustva o načinu rada, jelovnicima u SAD, ponašanje prema gostima, njihovim zahtevima…) za rad u Americi
 •  Priprema dokumentacije zakazivanje i kompletna priprema studenata za razgovor u ambasadi.
 •  Pomoć i podrška u prvih nekoliko dana/nedelja nakon dolaska u USA od strane koordinatora programa kao i 24/7 podršku tokom trajanja cijelog programa od strane ovlašćenih sponzorskih kompanija u SAD.
 • Organizovanje orijentacije i kompletne pripreme za pravila programa pre odlaska u SAD, na kojoj je kandidat dužan da prisustvuje…

CIJENA PROGRAMA NE UKLJUČUJE

 • Povratnu avionsku kartu za Sjedinjene Američke Države
 • Troškove viziranja pasoša za SAD
 • SEVIS (US Department of State elektronsku bazu praćenja studenata) i aplikaciju.
 • Troškove smještaja tokom boravka u SAD i ishrane studenta ukoliko odabrani posao ne uključuje ove kategorije.
 • Troškove transporta od aerodrome do smeštaja/poslodavca kao i transport tokom trajanja programa.

OTKAZNI TROŠKOVI

 • Ako kandidat odustane nakon prijave na Program, a prije prve komunikacije s potencijalnim poslodavcem u Sjedinjenim Državama, odnosno posrednikom pri zapošljavanju, Agencija zadržava 350 dolara po gornjem kursu NLB Banke na dan povrata, od iznosa koji je kandidat platio.
 • Ako kandidat odustane, prije nego što podnese zahtjev za američku vizu, nakon prve komunikacije s potencijalnim poslodavcem u Sjedinjenim Državama, odnosno posrednikom pri zapošljavanju, a kandidat primi, odbije ili prihvati prijedlog ugovora o radu e-poštom ili osobno potpiše prijedlog ugovora u Agenciji, Agencija zadržava iznos od 350 USD po gornjoj stopi NLB banke na dan povrata, od iznosa koji je platio kandidat.
 • Ako kadnidat odustane prije nego što podnese zahtjev za američku vizu, nakon potpisivanja ugovora s poslodavcem, Agencija zadržava iznos od 350 dolara po gornjem kursu NLB Banke na dan povrata, od iznosa koji je platio kandidat.

 

 • Ako kandidat bude odbijen za vizu, Agencija zadržava: 0 USD – u slučaju da kandidat: nije na prvoj godini fakulteta, redovno je polagao ispite u periodu od 12 mjeseci prije prijave na Program, nije obnovio nijednu godinu fakulteta, kontinuirano studirao, nije pravio pauze između upisanih godina na fakultetu iz bilo kog razloga, odnosno nakon završetka ljetnog semestra na dodiplomskim studijama odmah je upisao zimski semestar u narednoj školskoj godini dodiplomskih studija, odnosno odmah je upisao master / specijalistički / doktorski studij. vrsta američke vize, položena najmanje tri ispita iz tekuće školske godine, nije položila više od 2 ispita iz prethodnih školskih godina, ima ukupno 8,00 i više od svih školskih godina do dana predaje vizne dokumentacije u američkoj ambasadi, nije prethodno upisan na drugi fakultet, tj. nije mijenjao fakultete i studijske programe na istom fakultetu, nije pravio pauzu između završetka srednje škole i upisa nije pravio pauze niti nastavio bilo koju nastavu u srednjoj školi, nema rođaka u Sjedinjenim Državama i pohađao je najmanje 4 od 5 sati specijalnog kursa engleskog jezika koji je organizovala škola engleskog jezika sa kojom Special Travel Agency sarađuje. obavezan nakon intervjua u američkoj ambasadi da Agenciji preda obrazac DS-2019 kako bi imao pravo na povrat novca. 350 USD po gronjem kursu NLB Banke na dan povrata, iznosa koji je kandidat platio – u slučaju da kandidat ne ispunjava gore navedene uslove.

 

 • Ako kandidat odustane iz bilo kojeg razloga nakon dobivanja vize (uključujući, između ostalog, objektivne porodične ili lične razloge, ili razloge koji su izvan kontrole kandidata), Agencija zadržava sav novac koji je kandidat uplatio do povlačenja, a kandidat nema pravo na povrat novca novac.
 • U slučaju bilo kakvih promjena pravila programa od strane američkog State Departmenta ili organizatora programa, zbog naredbi, uputa, smjernica ili drugog utjecaja američkog State Departmenta, koje rezultiraju time da Agencija otkazuje program za određenog studenta, Agencija rezervira 350 USD po gornjem kursu NLB Banke na dan povrata, od iznosa koji je platio kandidat.
 • Ako sudionik, u svrhu podnošenja zahtjeva za program ili vizu, preda bilo koji dokument za koji Agencija sumnja da sadrži netačne, nepotpune ili neistinite podatke ili sumnja da je takav dokument krivotvorio, krivotvorio ili izdao neovlaštena osoba ili tijelo, ugovor će se automatski raskinuti. , a Agencija zadržava sav novac koji je kandidat uplatio do trenutka raskida.
Start your adventure today

ZAPOČNI AVANTURU DANAS

Prijavi Se