• United States
  • Srbija
  • Hrvatska
  • Ελλάδα
  • Magyarország
  • España
  • Bosna i Hercegovina
  • Facebook / Work And Travel
  • Instagram / Work And Travel
  • Youtube / Work And Travel
Summer W&T USA

ProgramSummer W&T USA

Full Exclusive

$ 990
+ $490 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
(UKLJUČEN I 5.MJESEC I SEVIS)
+ PRIJAVA 100KM
TRAJANJE PROGRAMA DO 4 MJESECA + DODATNI MJESEC ZA PUTOVANJA
UKLJUČENO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 5. MJESEC (SAMO KOD NAS)
UKOLIKO STUDENT NE DOBIJE VIZU ZADRŽAVA SE 0$ (SAMO KOD NAS)
PLAĆANJE NA 5 RATA (PETA RATA TEK NAKON VIZIRANJA)

Cijena programa uključuje

Obezbjeđen posao
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TOKOM CIJELOG BORAVKA U SAD-u (specijalna ponuda samo u Work and Travel GROUP)
Intervju sa američkim poslodavcem uživo u Srbiji i putem skype-a
Usluge obezbjeđivanja smeštaja koje zavise od poslodavca
Praktični trening za rad u ugostiteljstvu sa instruktorima iz SAD-a
Orijentacija i priprema za odlazak u SAD za sve naše studente početkom maja 2019. godine.
Priprema za polaganje svjetski priznatog kursa u ugostiteljstvu SERVSAFE (www.servsafe.com) kreiranog od strane Američkog Nacionalnog Udruženja Restorana u SAD. Ovaj kurs košta od 100$ do 200$, a u sklopu programa za naše studente je BESPLATAN!
Specijalizovani kurs ENGLESKOG JEZIKA kreiran prema potrebama programa kao priprema za intervju sa poslodavcem i u ambasadi, a koji je realizovan u saradnji sa školom stranih jezika Manhattan i licenciranim profesorom iz SAD-a.
SEVIS (US Department of State elektronsku bazu praćenja studenata) i aplikaciju.
Brošuru sa svim informacijama o poslu i mestu gde će student boraviti (transport, banke, bezbednost, smeštaj, ishrana, bolnice, mesta za zabavu…)
Potpun opis posla i priprema kandidata (npr. pozicija food server – kandidat će dobiti upustva o načinu rada, jelovnicima u SAD, ponašanje prema gostima, njihovim zahtevima…) za rad u Americi
Priprema dokumentacije zakazivanje i kompletna priprema studenata za razgovor u ambasadi.
Pomoć i podrška u prvih nekoliko dana/nedelja nakon dolaska u USA od strane koordinatora programa kao i 24/7 podršku tokom trajanja cijelog programa od strane ovlašćenih sponzorskih kompanija u SAD.
Organizovanje orijentacije i kompletne pripreme za pravila programa pre odlaska u SAD, na kojoj je kandidat dužan da prisustvuje...

Cijena programa ne uključuje

Povratnu avionsku kartu za Sjedinjene Američke Države
Troškove viziranja pasoša za SAD
Troškove smještaja tokom boravka u SAD i ishrane studenta ukoliko odabrani posao ne uključuje ove kategorije.
Troškove transporta od aerodrome do smeštaja/poslodavca kao i transport tokom trajanja programa.

Otkazni troškovi

Ukoliko student NE DOBIJE VIZU, a nije student prve godine i ispunjava sve uslove:
da je redovno polagao ispite prethodnih 12 mjeseci i da nije obnavljao nijednu godinu na fakultetu,
da je do sad studirao u kontinuitetu, nije pravio pauze između upisanih godina na fakultetu iz bilo kog razloga tj. završetek letnjeg semestra na osnovnim studijama mora da prati upisivanje u toku zimskog semestra (u tekućoj kalendarskoj godini), naredne fakultetske godine odnosno master, specijalističkih ili doktorskih studija,
da nije odbijan ni za jedan tip vize SAD-a u prošlosti,
da ima min tri položena ispita iz tekuće školske godine,
da nije preneo više od 3 ispita iz prethodnih školskih godina,
da nije prethodno upisivao drugi fakultet,
da nije pravio pauzu između završavanja srednje škole i upisivanja fakulteta,
da je pohađao min 80% časova specijalnog kursa engleskog jezika u organizaciji škole stranih jezika Manhattan) ZADRŽAVA SE 0$ !
Ako kandidat odustane poslije prijave na program, a prije potpisivanja ugovora sa poslodavcem zadržava se 150 dolara.
Ako kandidat odustane u slučaju da je vec potpisao/prihvatio ugovor sa poslodavcem, a prije viziranja zadržava se 350 dolara.
Ako student nije dobio vizu, a ne ispunjava uslove iz tačke 1 zadržava se 250 dolara (kandidat je dužan nakon intervjua u Američkoj ambasadi da dostavi DS-2019 formular agenciji)
Ukoliko kandidat odustane po dobijanju vize iz bilo kog razloga (pa i objektivnih porodičnih razloga) novac se ne vraća i kandidat nema prava na refundaciju.
Započni avanturu danas

Započni avanturu danas

Prijavi se