O Programu

O PROGRAMU

INTERNSHIP

PONUDA

U okviru ovog programa nudimo Vam izvanrednu priliku da radite i usavršavate se u renomiranim kompanijama širom Amerike kroz Internship programe. Stručne prakse se izvode u suradnji s vodećim sponzorskim kompanijama iz područja edukativnih programa. Internship program namijenjen je mladima koji se žele usavršiti u područjima njihovog obrazovanja ili u kojima imaju prethodno radno iskustvo. Ovo je odlična prilika da mladi ljudi, početnici iz raznih struka , steknu značajno životno i radno iskustvo u inozemstvu kroz plaćenu stručnu praksu u trajanju od 6, 12 ili 18 mjeseci.

Kandidati imaju mogućnost sudjelovanja u programima iz područja hotelijerstva i turizma, ekonomije, marketinga, menadžmenta, financija, inženjeringa, arhitekture, informatike i programiranja, marketinga… Tijekom trajanja programa kandidati će biti aktivno uključeni u razne kulturne aktivnosti s ciljem boljeg upoznavanja američke kulture i načina života u SAD-u.

Programi se realiziraju u tijeku cijele godine i preporučljivo je prijaviti se oko 10 tjedana prije željenog datuma početka programa. U ovisnosti od zahtijeva kandidata u pogledu vrste posla, lokacije i duljine trajanja stručne prakse moguće je da kandidat duže čeka na dobivanje neke ponude.

Svim kandidatima osiguran je besplatan konverzacijski tečaj engleskog jezika, koji je namijenjen i prilagođen uvjetima programa, kao priprema za intervju u Veleposlanstvu, i za potrebe vašeg sudjelovanja u programu stručne prakse.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE

Na Internship programu mogu sudjelovati:

 • Osobe od 18 do 34 godine.
 • Studenti završnih godina viših škola, fakulteta ili diplomirani studenti (period od diplomiranja do datuma početka programa ne može biti duži od 12 mjeseci).
 • Osobe s odličnim znanjem engleskog jezika.
 • Napomena: Obvezno je podudaranje područja obrazovanja kandidata s vrstom Internship programa za koju konkurira.

Na Trainee programu mogu sudjelovati:

 • Osobe starije od 19 godina
 • Osobe koje su diplomirale prije više od godinu dana i imaju najmanje godinu dana radnog iskustva u polju studija (radno iskustvo mora se steći nakon završetka studija)
 • Osobe koje nemaju diplomu, ali imaju najmanje 5 godina radnog iskustva u području u kojem će se odvijati trainee program (iskustvo se mora steći nakon navršenih 18 godina)

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za prijavu su potrebni sljedeći dokumenti:

 • CV (dobiva se u agenciji)
 • Potvrda o studentskom statusu ili diploma
 • Kopija prve strane važeće putovnice (datum isteka putovnice mora biti najmanje 6 mjeseci nakon datuma završetka programa)
 • Kopija prethodnih američkih viza (ako je kandidat već bio u Americi)
 • Potvrda o studiranju ili kopija diplome
 • Nakon prijave kandidat će imati intervju radi procjene stupnja znanja engleskog jezika. Svaki kandidat dobivat će potrebne informacije na e-mail o konkretnoj ponudi stručne prakse od strane američke kompanije kao i o novim ponudama iz područja za koje je kvalificiran.