• United States
  • Srbija
  • Hrvatska
  • Ελλάδα
  • Magyarország
  • España
  • Bosna i Hercegovina
  • Facebook / Work And Travel
  • Instagram / Work And Travel
  • Youtube / Work And Travel
Summer W&T USA

ProgramSummer W&T USA

Full Exclusive

€ 1090
+ €390 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (UKLJUČEN I 4.MJESEC I SEVIS)
TRAJANJE PROGRAMA DO 4 MJESECA
UKLJUČENO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 4. MJESEC (SAMO KOD NAS)
UKOLIKO STUDENT NE DOBIJE VIZU ZADRŽAVA 0 € (SAMO KOD NAS)
PLAĆANJE NA 5 RATA (PETA RATA TEK NAKON RAZGOVORA ZA VIZU)

Cijena programa uključuje

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TIJEKOM CIJELOG BORAVKA U SAD-u (specijalna ponuda samo u Work and Travel GROUP)
Intervju sa američkim poslodavcem uživo u Hrvatskoj i putem skypea
Usluge osiguravanja smještaja koje ovise o poslodavcu
Orijentacija i priprema za odlazak u SAD za sve naše studente početkom svibnja 2019. godine.
Praktični trening za rad u ugostiteljstvu sa instruktorima iz SAD-a u Hrvatskoj Priprema za polaganje svjetski priznatog tečaja u ugostiteljstvu SERVSAFE (www.servsafe.com) kreiranog od strane Američkog Nacionalnog Udruženja Restorana u SAD. Cijena tečaja iznosi od 100$ do 200$, a u sklopu programa za naše studente je BESPLATAN! Specijalizirani tečaj ENGLESKOG JEZIKA kreiran prema potrebama programa kao priprema za intervju s poslodavcem i u ambasadi
SEVIS (US Department of State elektronsku bazu praćenja studenata) i prijavu.
Brošuru sa svim informacijama o poslu i mjestu gdje će student boraviti (prijevoz, banke, sigurnost, smještaj, ishrana, bolnice, mjesta za zabavu…)
Potpun opis posla i priprema kandidata (npr. posao food servera – kandidat će dobiti upute o načinu rada, jelovnicima u SAD-u, ponašanje prema gostima, njihovim zahtjevima…) za rad u Americi
Priprema dokumentacije, zakazivanje i kompletna priprema studenata za razgovor u ambasadi.
Pomoć i podrška u prvih nekoliko dana/tjedana nakon dolaska u USA od strane koordinatora programa kao i 24/7 podršku tijekom trajanja cijelog programa od strane ovlaštenih sponzorskih kompanija u SAD-u.
Organiziranje orijentacije i kompletne pripreme za pravila programa prije odlaska u SAD, na kojoj je kandidat dužan sudjelovati.

Cijena programa ne uključuje

Povratnu avionsku kartu za Sjedinjene Američke Države
Troškove izrade vize za SAD
Troškove smještaja tijekom boravka u SAD-u i ishrane studenta ukoliko odabrani posao ne uključuje ove kategorije.

Otkazni troškovi

Ukoliko student NE DOBIJE VIZU, a nije student prve godine i ispunjava sve uvjete:
1) da je redovno polagao ispite prethodnih 12 mjeseci i da nije ponavljao nijednu godinu na fakultetu
2) da je do sada studirao u kontinuitetu, bez pauza između upisanih godina na fakultetu iz bilo kojih razloga tj. završetak ljetnog semestra na osnovnim studijama mora pratiti upisivanje u tijeku zimskog semestra (u tekućoj kalendarskoj godini), naredne fakultetske godine odnosno diplomskih, specijalističkih ili doktorskih studija
3) da nije odbijen ni za jedan tip vize SAD-a u prošlosti
4) da ima minimalno tri položena ispita iz tekuće školske godine
5) da nije prethodno upisivao drugi fakultet
6)da nije pravio pauzu između završavanja srednje škole i upisivanja fakulteta, VRAĆA MU SE CJELOKUPAN IZNOS UPLAĆENOG NOVCA.
Ukoliko ne ispunjava jedan od gore navedenih uvjeta studentu se zadržava 200 EUR od ukupno uplaćenog novca
Ako kandidat odustane poslije prijave na program, a prije nego što je dostavio ugovor s poslodavcem, zadržava se 150 €
Ako kandidat odustane u slučaju da je već dostavio ugovor s poslodavcem, a prije izrade vize zadržava se 350 €
Ako student nije dobio vizu, a ne ispunjava uvjete iz točke 1 zadržava se 250 € (kandidat je dužan nakon intervjua u Američkoj ambasadi dostaviti DS-2019 formular agenciji) Ukoliko kandidat odustane nakon dobivanja vize iz bilo kojeg razloga (pa i objektivnih obiteljskih razloga) novac se ne vraća i kandidat nema pravo na refundaciju.
Započni avanturu danas

Započni avanturu danas

Prijavi se