Pripreme Za Program

PRIPREME ZA PROGRAM

WORK & TRAVEL USA

BESPLATAN TEČAJ ENGLESKOG JEZIKA

Svim našim studentima omogućili smo specijalizirani tečaj ENGLESKOG JEZIKA kreiran prema potrebama programa: pripreme za intervju s poslodavcem i u Veleposlanstvu SAD, koji je realiziran u saradnji s licenciranim profesorom Charles Catherom, izvornim govornikom engleskog jezika te lokalnim profesorima engleskog jezika.

SERVSAFE SEMINAR

SERVSAFE seminari i certifikat mogu pomoći kandidatima prilikom prijave za dodatni posao u SAD-u, budući da on dokazuje da su prošli obuku vezanu za sigurnost i rukovanje hranom u američkoj ugostiteljskoj industriji.

SERVSAFE (www.servsafe.com) je kreiran od strane Američkog Nacionalnog Udruženja Restorana u SAD-u, vrijedi 3 godine i priznat je u čak 50 država SAD-a.

Samo posjedovanje Certifikata podrazumijeva da kandidat posjeduje značajno znanje o sigurnost i rukovanju hranom, kao i sposobnost da svoje znanje prenese drugima i to na engleskom jeziku.

Posjedovanje Certifikata može pomoći da se kandidat istakne u odnosu na druge prijavljene.

Kroz ServSafe seminar savladavaju se osnovna pravila higijene i rukovanja hranom.

Onaj tko uspješno položi test, dobiva originalnu brošuru od Američkog Nacionalnog Udruženja Restorana i certifikat ServSafe.

Ovaj seminar košta od 100$ do 200$, a u sklopu programa za naše studente je 20$.