Szukseges Dokumentumok

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

WORK & TRAVEL USA

VÍZUM

A Summer Work and Travel USA programban részt vevő hallgató az amerikai nagykövetségtől J-1 vízumot kap, mely egy hivatalos dokumentum az Amerikai Egyesült Államokba való belépéshez. Ezen okmány azzal a feltétellel bocsátható ki, hogy a program befejezése után a hallgató kötelezően visszatér hazájába. Az amerikai kormány szabályai szerint e vízum időtartama nem haladhatja meg a három hónapot. A hallgatónak joga van három hónap munka után turistaként maradni 1 hónapig, vagyis 30 napig, azonban ezt az időt kizárólag utazással töltheti. A program résztvevői személyes elbeszélgetésre mennek az amerikai nagykövetségre.

A vízumdíj 160 USD forint ellenértékben.

A nálunk jelentkező hallgatók több mint 95%-a megkapja vízumot!

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS

CSAK A WORK AND TRAVEL GROUPNÁL JELENTKEZŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÁS A 4. HÓNAPRA IS KITERJED, ÉS ENNEK DÍJA BELE VAN SZÁMOLVA A PROGRAM ÁRÁBA!

A PROGRAM 4. HÓNAPJA NAGYON FONTOS A BIZTOSÍTÁS SZEMPONTJÁBÓL, MIVEL A HALLGATÓ AKKOR UTAZIK, ÍGY SZÜKSÉGE VAN A TELJESKÖRŰ VÉDELEMRE!

A munka befejezése utáni plusz egy hónap utazásra van előlátva. Ez alatt az idő alatt fennáll annak a valószínűsége, hogy a hallgatónak szüksége lesz valamilyen egészségügyi szolgáltatásra, melyet ügynökségünk az Amerikai Egyesült Államokban való tartózkodás teljes időtartamára biztosít.

Az egészségügyi biztosítás kötelező, a program díja magában foglalja és az Amerikában töltött hónapok mindegyikét érinti. Lefed minden szerencsétlenséget, ám nem terjed ki a fogak javítására, a látás korrekciójára és az örökletes betegségekkel kapcsolatos problémákra. Mindegyik hallgató kap egy kártyát, be kell tartania a biztosítás felhasználására vonatkozó utasításokat, és tájékoztatnia kell a biztosítót az orvosi szolgáltatások lehetséges igénybevételéről. A gyógyszerköltségeket az egészségügyi biztosítás nem fedezi. Mindegyik hallgatónak számot kell vezetnie önmagáról, munkaképesnek és egészséges kell lennie annak érdekében, hogy jelentkezhessen a programra.

Az egészségügyi biztosítás kizárólagos illetékese az amerikai szponzor/organizátor vállalat.

DS-NYOMTATVÁNY

A DS-2019 nyomtatvány egy hivatalos tanúsítvány, amely lehetővé teszi a hallgató számára, hogy részt vegyen egy kulturális csereprogramban; információkat tartalmaz a program szervezőjéről, időtartamáról és pontosítja az egész folyamat célját. A DS-2019-et az az amerikai szervezet adja ki, amely a program organizátora is egyben. Az űrlap bizonyítja, hogy a résztvevő törvényesen dolgozhat az Egyesült Államokban.

A DS-2019 a vízumkérelem iratanyaga. Minden egyes hallgatónak, aki részt vesz a programban, a nagykövetségen történő vízuminterjú előtt rendelkenie kell egy ilyen nyomtatvánnyal. Alá kell írnia, és az Amerikai Egyesült Államokban történő utazás és tartózkodás során a vízummal együtt meg kell őriznie. A vízum ez az okmány nélkül nem érvényes.

Ha különbség van a vízum érvényességét jelölő és a DS-2019 formanyomtatvány kezdetét igazoló dátum között (bár a legtöbb esetben ezek megegyeznek), akkor a hallgatónak az Amerikai Egyesült Államokban kell maradnia az I-94 nyomtatványon feltüntetett időpontig. Ezt a dokumentumot az Egyesült Államokba való belépéskor kapják meg a hallgatók. Ha a résztvevő elveszíti a DS-2019-et, köteles haladéktalanul értesíteni az ügynökség képviselőjét vagy közvetlenül a programszervezőt Amerikában.

SOCIAL SECURITY NUMBER

A SSN egy társadalombiztosítási szám, mellyel mindenkinek rendelkeznie kell, hogy törvényesen dolgozhasson az Egyesült Államokban. Ezt a számot kérelmezés útján kapja meg a hallgató: az Amerikába érkezés után a SSN kiadására vonatkozó kérelmet kell benyújtani a legközelebbi társadalombiztosítási hivatalban.

A hallgatónak csatolnia kell:

az útlevelét,
a DS-2019-es nyomtatványt,
a J-1 vízumot,
a I-94 nyomtatványt,
és egy igazolást a munkahely meglétéről (a munkáltató által aláírt és hitelesített hivatalos levél).
A SSN-t 15–20 nap után, a kártyát pedig 1–3 hónap elteltével kapják meg a hallgatók. A program résztvevői dolgozhatnak a tanúsítvány felmutatásával – így bizonyítják, hogy átadták a kérelmet a SSN kiváltásához. Ha a státusz megerősítést nyer, a hallgató megkapja a társadalombiztosítási számot (SSN), ha azonban nem erősítik meg, akkor a társadalombiztosítási számra vonatkozó kérelmet elküldik az Állambiztonsági Osztálynak, hogy ellenőrizze a hallgató helyzetét, ami lelassítja a SSN megszerzésének folyamatát. Csak azok kaphatják meg a SSN-t, akiknek a státuszát megerősítették. Azok a résztvevők, akiknek az állapota a SEVIS rendszerben nincs megerősítve, vagy az első munkanapon nem jelentek meg, a “NO SHOW” státuszt hordozzák, és nem kapnak SSN-t (ezek az esetek azonban ritkák).
SEVIS

SEVIS

Student & Exchange Visitor Information System – A SEVIS egy olyan rendszer, mely a kulturális csereprogram résztvevőinek nyilvántartására és megfigyelésére szolgál az Egyesült Államokban való tartózkodásuk során.

Minden résztvevőnek regisztrálnia kell a SEVIS-ben. A SEVIS-dokumentum (I-901) elengedhetetlen a J-1 vízum megszerzéséhez. Részletesebb információt a SEVIS-ről a honlapon találhatnak: www.ice.gov.

I-94 NYOMTATVÁNY

Az I-94 formanyomtatvány tartalmazza az Egyesült Államokba való belépés és kilépés dátumát. Minden nem amerikai állampolgárt a határon jegyeznek be a rendszerbe az Egyesült Államokba való belépéskor. Tehát a bevándorlási osztály képviselői elektronikusan regisztrálnak minden diákot a határon, amikor belépnek Amerikába – ez jelzi az Egyesült Államokba való belépés dátumát és a J-1 vízum érvénybelépését.

A nyomtatványon a tartózkodás időtartama (D/S-Duration of Status) is fel van tüntetve, és ez a dátum megegyezik a DS-2019 űrlapon található időponttal – plusz a 30 nap, mely utazásra van előlátva. Ha a dátumok nem egyeznek meg az I-94 és a DS-2019 formanyomtatványokon, akkor a hallgatónak az I-94 űrlapon szereplő dátum szerint kell elhagynia az országot.

Ha a program résztvevői az I-94 nyomtatványon megjelölt dátum lejárta után is Amerikában maradnak, akkor okot szolgáltatnak a deportálásra, valamint a jövőben megtagadják tőlük az Amerikai Egyesült Államokba való újbóli belépést.