• United States
 • Srbija
 • Hrvatska
 • Ελλάδα
 • Magyarország
 • España
 • Bosna i Hercegovina
 • Crna Gora
 • Facebook / Work And Travel
 • Instagram / Work And Travel
 • Youtube / Work And Travel
A Teljes Full Program Dija

PROGRAMSUMMER W&T USA

Full Exclusive

$1290
+ $460 EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÁS
(A 4. HÓNAPOT IS BELEÉRTVE, VALAMINT A SEVIS)

Április 1-ig 100 dollár kedvezmény minden jelentkezőnek! -
A PROGRAM 3 HÓNAPIG TART + 1 HÓNAP VAN JÓVÁHAGYVA AZ UTAZÁSRA
AZ EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÁS A 4. HÓNAPRA IS KITERJED (CSAK A MI CÉGÜNKNÉL)
AMENNYIBEN A HALLGATÓ NEM KAPJA MEG A VÍZUMOT, VISSZAADJUK AZ ADDIG BEFIZETETT TELJES ÖSSZEGET (CSAK A MI CÉGÜNKNÉL)
FIZETÉS 5 RÉSZLETBEN (AZ 5. RÉSZLETET CSAK A VÍZUMÜGYINTÉZÉS UTÁN KELL TÖRLESZTENI)

A PROGRAM DÍJA MAGÁBAN FOGLALJA A KÖVETKEZŐKET

 •  Biztos munka
 • EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÁS AZ USA-BAN TÖLTÖTT TELJES IDŐSZAKRA (ez a különleges ajánlat csak a Work and Travel Groupnál érhető el)
  Személyes és Skype-os interjú az amerikai munkáltatóval
 • Segítség a szálláskeresésben (a szállást alkalmanként a munkáltató biztosítja)
 • Conference 2020 – az amerikai programszervező által megtartott konferencia/orientáció, melynek célja a hallgató felkészítése az USA-ba való kiutazásra és ott-tartózkodásra
 • Gyakorlati képzés amerikai oktatókkal, mely felkészít a munkára a vendéglátásban
 • Speciális ANGOL NYELVTANFOLYAM, mely felkészít nemcsak az interjúra a munkáltatókkal, hanem a vízuminterjúra is a nagykövetségen.
 •  SEVIS (US Department of State elektronikus adatbázis a hallgatók követésére) és kérelem.
 • Brosúra, mely tartalmaz minden információt úgy a munkáról, mint a hallgató szálláshelyéről (közlekedés, bankok, biztonság, szállás, étkezés, kórházak, szórakozási lehetőségek, stb.)
 • Munkaköri leírás, valamint a hallgató felkészítése a munkára (pl. Food server pozíció – a hallgató tájékoztatása a munkavégzés részleteiről, a vendégekkel való viselkedésről, azok igényeiről, különféle amerikai étlapok prezentálása, stb.)
 • A dokumentumok összegyűjtése, időpontfoglalás és a hallgató teljeskörű felkészítése a nagykövetségen történő interjúra.
 • A külföldi programkoordinátor segíti a hallgatókat a beilleszkedésbe az Amerikába érkezés utáni első néhány napon/héten keresztül, a program hivatalos szponzora pedig teljeskörű támogatást nyújt az egyetemistáknak a kint töltött idő alatt.
 • A tájékoztató megtartása, valamint a program szabályainak teljeskörű ismertetése az USA-ba való kiutazás előtt, melyen a hallgatónak kötelező részt venni.

AMIT A PROGRAM DÍJA NEM FOGLAL MAGÁBA

 • Retúr repülőjegy az Amerikai Egyesült Államokba
 •  Vízumügyintézés költségei az USA-ba
 •  A szállás és a táplálkozás költségei az Amerikában töltött idő alatt, ha a hallgató olyan munkát választ, amely nem biztosítja azokat.
 •  A szállás/munkáltató és a repülőtér közötti út megtételének költségei, valamint a közlekedés költségei a program ideje alatt

LEMONDÁSI DÍJ

 • A program lemondásával járó költségek:

  Ha a hallgató meggondolja magát a programra való jelentkezés után, de még a munkáltatóval/közvetítővel történő első kommunikáció létrejötte előtt, akkor 150$-t tartunk meg. (A Budapest Bank eladási árfolyama szerint a pénz visszatérítésének napján, abból az összegből, amit a jelentkező befizetett.)
 •  Amennyiben a jelentkező visszalép az amerikai vízum kérelménék beadása előtt, de miután már megvalósult az első beszélgetés a leendő amerikai munkaadójával, az ügynökség $250-t tart meg a Budapest Bank eladási árfolyama alapján a pénzvisszatérítésének napján, az általa befizetett összegből.
 • Amennyiben a jelentkező visszalép a munkaszeződés ajánlatának elfogadását követően, miután már aláírta a szerződést a munkaadóval, az ügynökség megtart 350$-t a Budapest Bank eladási árfolyama alapján a pénzvisszatérítésének a napján az általa befizetett összegből.
 •  Amennyiben a jelentkező vízumkérelmét elutasítják:$0-t tart meg az ügynökség, ha nem első éves hallgató, rendszeresen letette a vizsgákat a programra való jelentkezés előtti egy évben, az egyetemi oktatása alatt egy évet sem ismételt, folyamatosan tanult, nem tartott szünetet az egyetemi évei alatt semmilyen okból, a nyári szemeszter befejezése után rögtön beírta a téli szemesztert az alapstúdium következő iskolaévében, valamint azonnal beírta a mester/speciális/doktori stúdiumokat, előzőleg nem lett egyetlen vízumkérelme sem az USA-ba elutasítva, letett legkevesebb 3 vizsgát a folyó egyetemi évben, nem vitt át 3 vizsgánál többet az előző iskolaévből, előzőleg nem íratkozott be másik egyetemre, azaz nem váltott egyetemeket és szakokat ugyanazon az egyetemen belül, nem tartott szünetet a középiskola befejezése és az egyetemre íratkozás között.$300-t tart meg az ügynökség, abból az összegből, melyet a jelentkező a programra befizetett, ha a jelentkező nem teljesíti a fent felsorolt kikötéseket (a jelentkező köteles az amerikai nagykövetségen való interjú után benyújtani a DS-2019-es nyomtatványt az ügynökségnek, hogy megvalósítsa a pénz visszatérítésére való jogát).A vízumkérelem visszautasításának időpontjától függetlenül a pénzt legkorábban 2020. október 15-én, legkésőbb pedig 2020. december 1-jén kerül visszatérítésre a Budapest Bank aznapi eladási árfolyama árfolyamán.Az Ügynökség, az eddig felsoroltak mellett,visszetéríti a vízumigénylés költségeit is – melyeket a hallgató 160 USD értékben befizetett az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségének a számlájára
  – abban az esetben, ha a jelentkező: magyar állampolgár, nem első éves hallgató, rendszeresen letette a vizsgákat a programra való jelentkezés előtti egy évben, az egyetemi oktatása alatt egy évet sem ismételt, folyamatosan tanult, nem tartott szünetet az egyetemi évei alatt semmilyen okból, a nyári szemeszter befejezése után rögtön beírta a téli szemesztert az alapstúdium következő iskolaévében, valamint azonnal beírta a mester/speciális/doktori stúdiumokat, előzőleg nem lett egyetlen vízumkérelme sem az USA-ba elutasítva, letett legkevesebb 3 vizsgát a folyó egyetemi évben, nem vitt át 3 vizsgánál többet az előző iskolaévből, előzőleg nem íratkozott be másik egyetemre, azaz nem váltott egyetemeket és szakokat ugyanazon az egyetemen belül, nem tartott szünetet a középiskola befejezése és az egyetemre íratkozás között.Az Ügynökség abban az esetben nem téríti vissza a nagykövetségen lezajlott interjú költségeit, ha a jelentkező nem teljesíti a fent felsorolt kikötéseket (a jelentkező köteles az amerikai nagykövetségen való interjú után benyújtani a DS-2019-es nyomtatványt az ügynökségnek, hogy megvalósítsa a pénz visszatérítésére való jogát).

 

 

 • Amennyiben a jelentkező valamilyen oknál fogva visszalép a vízum megszerzésétől (beleértve, többek között az objektív családi vagy személyes okokat is, illetve azokat az okokat, melyekre a jelentkezőnek nincs hatása), úgy az Ügynökség megtartja az összes pénzt, amit a jelentkező befizetett a visszalépés pillanatáig, és a jelentkezőnek nincs joga a pénz visszateérítésének igényléséhez.
 •  Amennyiben az Egyesült Államok kormánya, az Egyesült Államok Külügyminisztériuma vagy a program szervezője bármilyen változtatást hajt végre az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztérium megbízásainak, utasításainak, iránymutatásainak vagy egyéb hatásainak megfelelően, amely változtatások következménye egy hallgató programjának az Ügynökség általi visszautasításához vezetnek, ez esetben az Ügynökség megtart magának 250$-t a Budapest Bank aznapi eladási árfolyamának alapján, a jelölt által kifizetett összegből.
 • Amennyiben a résztvevő, a programban való részvételhez vagy a vízumigényléshez, olyan dokumentumot ad át az Ügynökségnek, amelyről az gyanítja, hogy nem pontos, nem teljes, nem valódi adatokat tartalmaz, vagy gyanítja, hogy a dokumentum hamisítvány, illeteve hibásan vagy jogosulatlan személy/hatóság bocsátotta ki, a szerződés automatikusan megszakad és az Ügynökség megtartja az egész összeget, amelyet a jelentkező befizetett a megszakítás pillanatáig.
Start your adventure today

VÁGJ BELE A KALANDBA MÉG MA

Bejelentkezés