• United States
  • Srbija
  • Hrvatska
  • Ελλάδα
  • Magyarország
  • España
  • Bosna i Hercegovina
  • Facebook / Work And Travel
  • Instagram / Work And Travel
  • Youtube / Work And Travel
Pripreme za program

Pripreme za program

Work & Travel USA

Besplatan kurs engleskog jezika

Svim našim studentima omogućili smo specijalizovani kurs ENGLESKOG JEZIKA kreiran prema potrebama programa kao priprema za intervju a sa poslodavcem i u ambasadi.

SERVSAFE kurs

SERVSAFE časovi i sertifikat mogu pomoći kandidatima prilikom apliciranja za dodatni posao u SAD-u, pošto on pokazuje da su prošli obuku vezanu za bezbednost i rukovanje hranom u američkoj ugostiteljskoj industriji.

SERVSAFE (www.servsafe.com) je kreiran od strane Američkog Nacionalnog Udruženja Restorana u SAD-u, važi 3 godine i priznat je u čak 50 država SAD-a.

Samo posedovanje Sertifikata podrazumeva da kandidat poseduje značajno znanje o bezbednosti i rukovanju hranom, kao i sposobnost da svoje znanje prenese drugima i to na engleskom jeziku.

Posedovanje Sertifikata može pomoći da se kandidat istakne u odnosu na druge aplikante.

Kroz ServSafe kurs savladavaju se osnovna pravila higijene i rukovanja hranom.

Ako student uspješno položi test, dobija originalnu brošuru od Američkog Nacionalnog Udruženja Restorana i sertifikat ServSafe.

Ovaj kurs košta od 100$ do 200$, a u sklopu programa za naše studente je 20$.