• United States
 • Srbija
 • Hrvatska
 • Ελλάδα
 • Magyarország
 • España
 • Bosna i Hercegovina
 • Facebook / Work And Travel
 • Instagram / Work And Travel
 • Youtube / Work And Travel
Internship

ProgramInternship

Full Exclusive

 • Full 1
  € 1270
  + $600 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
  + $220 SEVIS
  + PRIJAVA 100 KM
  TRAJANJE PROGRAMA 6 MJESECI
 • Full 2
  $ 1970
  + $600 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
  + $220 SEVIS
  + PRIJAVA 100 KM
  TRAJANJE PROGRAMA 12 MJESECI

Cijena programa uključuje

Obezbjeđenu stručnu praksu u SAD-u.
Zdravstveno osiguranje u trajanju radnog dijela programa (obezbjeđeno od strane američke kompanije organizatora programa u SAD-u).
Intervju sa američkim poslodavcem/organizatorskom kompanijom.
SEVIS ("US Department of State" elektronsku bazu praćenja studenata) i aplikaciju.
Potpun opis posla i priprema kandidata za rad u Americi.
Priprema dokumentacije, zakazivanje i kompletna priprema kandidata/studenta za intervju u ambasadi.
Organizovanje orijentacije i kompletne pripreme za pravila programa prije odlaska u SAD.

Cijena programa ne uključuje

Povratnu avionsku kartu za Sjedinjene Američke Države.
Troškove intervjua za američku vizu (uplaćuje se u Raiffeisen banci na ime Američke ambasade u Sarajevu).
Troškove smještaja tokom boravka u SAD i ishrane studenta (osim ako odabrani posao ne uključuje ove kategorije).
Troškove transporta od aerodroma do smještaja/poslodavca kao i transport tokom trajanja programa.

Otkazni troškovi

iznos prijave koje se uplaćuju pri prijavi su nepovratni u bilo kojoj opciji.
Ako kandidat odustane poslije prijave na Program, a prije potpisivanja ugovora/predloga ugovora sa poslodavcem zadržava se 300$.
Ako kandidat odustane u slučaju da je već potpisao/prihvatio predlog ugovora ili ugovor sa poslodavcem, a pre viziranja zadržava se 400$.
Ako student nije dobio vizu zadržava se 600$ (kandidat je dužan nakon intervjua u Američkoj ambasadi da dostavi DS-2019 formular agenciji kako bi imao pravo na refundaciju).
Ukoliko kandidat odustane po dobijanju vize iz bilo kog razloga (pa i objektivnih porodičnih ili ličnih razloga) novac se ne vraća i kandidat nema prava na refundaciju.
Započni avanturu danas

Započni avanturu danas

Prijavi se