• United States
  • Srbija
  • Hrvatska
  • Ελλάδα
  • Magyarország
  • España
  • Bosna i Hercegovina
  • Facebook / Work And Travel
  • Instagram / Work And Travel
  • Youtube / Work And Travel
O programu

O programu

Internship

Ponuda

U okviru ovog programa nudimo Vam izvanrednu priliku da radite i usavršavate se u renomiranim kompanijama širom Amerike kroz Internship programe. Stručne prakse se izvode u saradnji sa vodećim sponzorskim kompanijama iz oblasti edukativnih programa. Internship program namijenjen je mladima koji žele da se usavrše u oblastima njihovog obrazovanja ili u kojima imaju prethodno radno iskustvo.Ovo je odlična šansa da mladi ljudi, početnici iz raznih struka , steknu značajno životno i radno iskustvo u inostranstvu kroz plaćenu stručnu praksu u trajanju od 6, 12 ili 18 meseci.

Učesnici imaju mogućnost da učestvuju u programima iz oblasti hotelijerstva i turizma, ekonomije, marketinga, menadžmenta, finansija, inženjeringa, arhitekture, informatike i programiranja, marketinga… Tokom trajanja programa učesnici će biti aktivno uključeni u razne kulturne aktivnosti sa ciljem boljeg upoznavanja američke kulture i načina života u SAD-u.

Programi se realizuju u toku cijele godine i preporučljivo je prijaviti se oko 10 nedelja prije željenog datuma početka programa. U zavisnosti od zahtjeva kandidata u pogledu vrste posla, lokacije i dužine trajanja stručne prakse moguće je da kandidat duže čeka na dobijanje neke ponude.

Svim kandidatima obezbeđen je besplatan konverzacijski kurs engleskog jezika, koji je namijenjen i prilagođen uslovima programa, kao priprema za intervju u ambasadi, i za potrebe vašeg učestvovanja u programu stručne prakse.

Uslovi za učešće

Na Internship programu mogu učestvovati:

Osobe od 18 do 34 godine starosti.
Studenti završnih godina viših škola, fakulteta ili diplomirani studenti ( period od diplomiranja do datuma početka programa ne može biti duži od 12 meseci).
Osobe sa odličnim znanjem engleskog jezika.
Napomena: Neophodno je podudaranje oblasti obrazovanja kandidata sa vrstom internship programa za koju konkuriše.

Potrebna dokumentacija

Za prijavu su potrebna sljedeća dokumenta:

CV (dobija se u agenciji)
Kopija indeksa ( prve strane,posljednjeg položenog ispita i poslednjeg ovjerenog semestra)
Kopija prve strane važećeg pasoša ( datum isteka pasoša mora biti najmanje 6 meseci nakon datuma završetka programa)
Kopija prethodnih američkih viza ( ako je kandidat vec bio u Americi)
Uvjerenje o studiranju ili kopija diplome
Nakon prijave kandidat će imati intervju radi procjene stepena znanja engleskog jezika. Svaki kandidat dobijaće potrebna obaveštenja na email o konkretnoj ponudi stručne prakse od strane američke kompanije kao i o novim ponudama iz oblasti za koje je kvalifikovan.